Tänk vad snabbt utvecklingen går, hur man märker dag från dag förändringar. Visserligen små förändringar - ja det är verkligen något att vara tacksam att få följa ett barns utveckling från allra första början och alltid vara närvarande.

Från att de första dagarna ha haft en flackande blick har Alvin nu en fast blick där man verkligen kan få ögonkontakt med honom. Han följer visserligen inte blicken med saker, det är för tidigt än.
Likaså har hans grimaserande ökat i omfattning, inte att han härmar våra genom direkt återspegling, nej mer att antalet grimaser, både i vaket och sovande tillstånd, har ökat med allt från leende, full i fan utseende, ilska osv.
Alvin