Det är inte mycket jag saknar från min Stockholmstid. Men en sak som jag kan sakna år mitt bildskapande jag höll på med innan jag fick min yngste son. Ja som ensamstående förälder går ju huvudsakligen av min tid åt till sin lilla son. En får nöja sig att ibland göra tillbakablickar på det som varit, och kanske någon gång ta vid där man slutade.

Här nedan ges ett litet smakprov på mitt fotande och på ett par stillbildsfilmer.