Gå till innehåll

🗺️Dalstorpskarta

Dalstorpskarta med omnejd, nu och då, med information med gårdsnamn mm.
(kartan är under ständig uppbyggnad)

Blåa symboler = företag och service
Svarta symboler = före detta företag och service
Fornminnesmärke = fornminne
Svarta prickar = husgrunder tidigare byggnader
Blåa prickar = nuvarande byggnader
Röda prickar = gårds/tomtnamn
Gula prickar = områdesnamn