Gå till innehåll

Claes Johansson (idag CJ Automotive)

Grundandet av företaget Claes Johansson gjordes år 1895 av Claes Johansson.

I ung ålder började han lära sig plåtsmederi och hjälpte sin far och farfar att tillverka olika slags hushållsprodukter från plåtplattor, som de sålde genom att resa runt till olika marknader. 

1886 köpte August Andersson den del av Skogarp som ägts av garvaren Johan Lindblad. Han styckade gården och sålde 1887, den del som kallades Näset och som senare kom att kallas Björklunda, till bröderna Claes och Oskar Johansson. De flyttade dit med den bleckslageriverksamhet som de tidigare startat i föräldrahemmet i Slättholmen.

1890 köper de ytterligare en gårdsdel. 1895 går bröderna skilda vägar, Oskar fortsätter verksamheten några år till vid Näset medan Claes flyttar till den del av Skogarp där verksamheten sedan utvecklas.

1895, vid 35 års ålder, utökade Claes Johansson produktionen och grundade företaget Claes Johansson. 
Efter hans bortgång 1933 köpte ett av hans åtta barn, Arne Claesson, sina syskon från företaget och fortsatte sin fars arbete. Vid denna tidpunkt var produktfokus olika typer av utrustning för jordbruk och senare också ett brett sortiment av hushållsprodukter för det svenska företaget ”Nils-Johan”.
Nils-Johan eller som han hette Jonas Nilsson Hade sitt sommarbostad här i Dalstorp, Växtorpsvägen 22 och som i folkmun kallades för "Villan". Idag bebos Villan av familjen Svedberg.
När Jonas Nilsson och hans fru Sigrid kom ner till Dalstorp om sommaren blev orderingången hos Claes Johansson stor. Man brukade säga att nu blir det mycket att göra när Nils-Johan kommer.

I början av 1960-talet övertogs företaget av den tredje generationen av familjen, Arnes son Gösta. Kontakter gjordes med AB Volvo och de första pedalerna levererades, med början med enkla konstruktioner som används i militära fordon med låg volym. Från och med den här tiden riktades fokus mot fordonsindustrin, men höljen med hög precision för elektronikindustrin spelade en viktig roll under 1970-talet.

Det rörformade armkonceptet utvecklades under 1960-talet, med idén från en cykel framgaffel. Detta var den verkliga ingången till fordonsindustrin och fortfarande är den rörformade armen en viktig del av vårt produktkoncept.

Den stora expansionen av företaget startade på 1980-talet, då företaget också noterades på aktiemarknaden för att finansiera tillväxten. Senare på 1990-talet blev företaget en del av stora internationella koncerner, dvs Teleflex Automotive. Från att vara leverantör till svenska fordonstillverkare tilldelades stora internationella program från bland annat GM, Ford, JLR.

Matts-Erik Karlsson, Claes Johanssons barnbarn, arbetade på Claes Johanson både under Arne och Gösta. Även Mats-Eriks hustru, Gudrun, arbetade med då deras barn blivit större och då mest med hemarbete som t.ex montera gummiplattor på Amasoners pedaler.
Mats-Erik, som än är i livet, minns sin morfar som besökte Mats-Erik, då 3 år gammal, på sjukhuset.
Men minnena är mer än så. Mats-Eriks första år bodde han med sina föräldrar i Claes hus på Slättholmen och senare i Claes hus i Skogarp, det hus där Dalstorps första telestation låg i.
Här i huset i Skogarp bodde senare Mats-Erik med sin familj. Huset i Skogarp är nu mer i förfall och står öde, det huset ingick i försäljningen av Claes Johansson. Däremot finns halva Claes ladugård kvar. Mats-Erik flyttade upp det en bit till deras nybygge, Skogarp 1, strax intill Claes Johanssons hus. Nu mer bor deras son Göran där med sin familj.

På sin fritid tillverkade Mats-Erik några ljusstakar av spikar från den nerbrunna kyrkan i Dalstorp.

Huset i Slättholmen

 

Huset på slättholmen med tillbyggnad

 

Björklunda dit Claes och Oskar flyttade till från Skattholmen.

 

Huset i Skogarp dit Claes Johansson flyttade till och där han startade sitt företag Claes Johansson.

 

Under huset

 

Idag är huset förfallet och öde.

 

En gång i tiden var det en vacker plats framför huset i Skogarp.

 

Skogarp 1, dit Mats-Erik Karlsson flyttade efter att företaget Claes Johansson sålts.

 

Den halva ladan Mats-Erik lät flytta till Skogarp 1.

 

Ett minne från fredsdagen 1945, arbetare och besökare på Claes Johanssons i Skogarp. Främre raden: Olle Backlund, Sven Larsson, Ivar Andersson. Bortre raden: Mats-Erik Karlsson, Karl Högberg, Karl Hagström, John Carlsson, Bertil Josefsson, John Andersson, Sigge Brolin, Estländare (flykting), Sven Larsson Furuhäll, Gustav Andersson, Martin Andersson (skymd), Boris Svedberg på besök, Uno Svensson. Pojkarna på bilden: Jan Backlund, Bo Backlund, Toivo Hallberg, Göte Andersson, Dick Björklund(?).

 

Ytterligare kort från fredsdagen 1945, skrammelkaffe med samma sällskap som på tidigare kort. Här är även chefen Agne Claesson med på bild, till vänster närmast kameran.

Några produkter som man bl.a. tillverkade på Claes Johansson;

Kaffetermos

 

Handsåningsmaskin

 

Kaksprits

 

Mandelkvarn

 

Mandelkvarn

 

Grönsaks skärare/hackare

Sedan 2009 är företaget privatägt och bytt namn till CJ Automotive. Med det nya ägandet har det varit högst upp på agendan att stärka CJ Automotive som en global partner till sina kunder. Första steget togs 2012 när den helägda kinesiska verksamheten grundades i Chongqing. Den globala expansionen har därefter fortsatt med förvärvet av den tidigare Autoline-verksamheten i Indiana, USA och Korea 2014.

CJ Automotive är idag ett globalt företag i absolut framkant när det gäller utveckling och tillverkning av pedalsystem.