Claes Johansson (idag CJ Automotive)

Grundandet av företaget Claes Johansson gjordes år 1895 av Claes Johansson.

 

I ung ålder började han lära sig plåtsmederi och hjälpte sin far och farfar att tillverka olika slags hushållsprodukter från plåtplattor, som de sålde genom att resa runt till olika marknader. 
1895, vid 35 års ålder, utökade Claes Johansson produktionen och grundade företaget. 
Efter hans bortgång 1933 köpte ett av hans åtta barn, Agne Claesson, sina syskon från företaget och fortsatte sin fars arbete. Vid denna tidpunkt var produktfokus olika typer av utrustning för jordbruk och senare också ett brett sortiment av hushållsprodukter för det svenska företaget ”Nils-Johan”.

 

I början av 1960-talet övertogs företaget av den tredje generationen av familjen. Kontakter gjordes med AB Volvo och de första pedalerna levererades, med början med enkla konstruktioner som används i militära fordon med låg volym. Från och med den här tiden riktades fokus mot fordonsindustrin, men höljen med hög precision för elektronikindustrin spelade en viktig roll under 1970-talet.

Det rörformade armkonceptet utvecklades under 1960-talet, med idén från en cykel framgaffel. Detta var den verkliga ingången till fordonsindustrin och fortfarande är den rörformade armen en viktig del av vårt produktkoncept.

Den stora expansionen av företaget startade på 1980-talet, då företaget också noterades på aktiemarknaden för att finansiera tillväxten. Senare på 1990-talet blev företaget en del av stora internationella koncerner, dvs Teleflex Automotive. Från att vara leverantör till svenska fordonstillverkare tilldelades stora internationella program från bland annat GM, Ford, JLR.

Sedan 2009 är företaget privatägt och bytt namn till CJ Automotive. Med det nya ägandet har det varit högst upp på agendan att stärka CJ Automotive som en global partner till sina kunder. Första steget togs 2012 när den helägda kinesiska verksamheten grundades i Chongqing. Den globala expansionen har därefter fortsatt med förvärvet av den tidigare Autoline-verksamheten i Indiana, USA och Korea 2014.

CJ Automotive är idag ett globalt företag i absolut framkant när det gäller utveckling och tillverkning av pedalsystem.

Ett minne från fredsdagen 1945, arbetare och besökare på Claes Johanssons i Skogarp. Främre raden: Olle Backlund, Sven Larsson, Ivar Andersson. Bortre raden: Mats-Erik Karlsson, Karl Högberg, Karl Hagström, John Carlsson, Bertil Josefsson, John Andersson, Sigge Brolin, Estländare (flykting), Sven Karlsson Furuhäll, Gustav Andersson, Martin Andersson (skymd), Boris Svedberg på besök, Uno Svensson. Pojkarna på bilden: Jan Backlund, Bo Backlund, Toivo Hallberg, Göte Andersson, Dick Björklund(?).

 

Ytterligare kort från fredsdagen 1945, skrammelkaffe med samma sällskap som på tidigare kort. Här är även chefen Agne Claesson med på bild, till vänster närmast kameran.