Gå till innehåll

August Andersson

August Andersson, f. 1845 i Ullasjö, fotograferad 1892 när han frigavs från Centralfängelset i Malmö efter att ha avtjänat 4 års straffarbete för mordförsök.
Han hade bjudit en smed på en sup med svavelsyra.
1881 köpte han, tillsammans med hustrun, Skogarpsnäs nr 2 (senare kallat Blombacka) och bedrev där handelsverksamhet.

1888, när han dömts för sitt brott, fortsatte hans hustru Ida verksamheten under egen firma, möjligen ända tills Nils Nordvall kom dit 1914. Hon öppnade även en filial i Nygården i Nittorp. Hon skilde sig från mannen och gifte om sig med Fredrik Melander.

August Andersson har kanske indirekt haft stor betydelse för utvecklingen av Dalstorp. 1886 köpte han den del av Skogarp som ägts av garvaren Johan Lindblad. Han styckade gården och sålde 1887 den del som senare kom att kallas Björklunda till bröderna Claes och Oskar Johansson. De flyttade dit med den bleckslageriverksamhet som de tidigare startat i föräldrahemmet i Slättholmen.

1890 köper de ytterligare en gårdsdel. 1895 går bröderna skilda vägar, Oskar fortsätter verksamheten några år till vid Björklunda medan Claes flyttar till den del av Skogarp där verksamheten sedan utvecklas.

Kanske är det tack vare August Anderssons försäljning av gårdsdelarna i Skogarp som Claes Johanssons bleckslageri, och i förlängningen Svedbergs, hamnade där och inte någon helt annanstans.

Det kan tilläggas att Skogarpsnäs nr 2 bildades 1871 genom en avsöndring från Johan Lindblads gård. Dalstorps Handelsaktiebolag köpte då tomten och öppnade handelsbod där men gick snart i konkurs. Men benämningen ”Bolaget” kom att leva kvar långt fram i tiden, vi är fortfarande många som har hört och kanske till och med använt namnet.