Gå till innehåll

Ods kvarn – Oset

Ods kvarn, även lokalt kallat Oset,

Major Olivecreutz på Intorp i Gällstad är den första ägaren vi känner till när det gäller Oset. 1861 säljer han kvarnen, sågen och smedjan samt ålfiske till Kyrkvärden Anders Josef Davidsson. Anders med hustru Anna Malena Olausdotter bor i Karsbo där de äger ½ mantal.

Anders Josef Davidsson arrenderar ut Kvarn, smedja, vadmalsstamp, snickeri och spånhyvel till smeden och mjölnaren Olof Andersson.
Smedjans centrala föremål är smidesstädet och härden. I snickarboden finns hyvelbänk, sågar ritmått och lod trängs med många olika hyvlar.Mjölnare Olof har 1/3 i sex kvarnstenar. Han lägger ut nät och hoppas på god fångst.
I Olofs ladugård har han 3 kor, 3 tackor, 2 gumsar och 2 svin.
1855 dör Olof.

1886 lånar brukspatronen Eklundh 5000 rikstaler med 5%ränta av kyrkvärden Anders Josef Davidsson. Lånesumman använder han till att köpa Ods kvarn utav Anders.
1889 säljer Eklundh, av ekonomiska skäl, Ods kvarn till sonen Carl Eklundh. I köpet ingår även lägenheten Vik och köpesumman är 12000 riksdaler.
1891 återköper Eklundh Ods kvarn för10500 riksdaler. Efter det äger han Ods kvarn och Vik fram till sin död 1909.

Nu arbetar här mjölnaren och smeden  Anders Magnusson med sonen Moje Andersson under Eklundhs.
Likt sin föregångare Olof Andersson har Anders såväl kvarn, spånhyvel, snickeri och vadmalsstamp. I sin smedja tillverkar han bl.a spik av olika dimentioner.
1877 flyttar Anders tillsammans med sin son Moje till Nyfors såg och kvarn i Nittorp.

1877 – 1908 tar mjölnaren Erik Holmberg över arrendet.

1878 – 1882 tar mjölnaren och smeden Lars Karlsson. Han kommer från Hjälmafors. 1878 flyttar han vidare till Jönköping 1882.

1882 – 1889 huserar mjölnare Salomon Magnusson på Oset.

1890 – 1893 finner vi mjölardrängen Frans Liljegrenen.

1892 – 1899 är August Andersson mjölnare på Oset.

Därefter finner vi Axel Fritjof Nyström vilken flyttar till Månstad 1903.

Lars Karlssons son Emil Larsson, som följer faderns fotspår och blir smed på Hjälmarfors återkommer tillbaks till  Dalstorp tillsammans med Eklundh och blir den som lägger grunden till dagens verksamhet på Oset.
1905 tar smeden och mjölnaren Klas Emil Larsson, som var Eklundhs förman vid plogverkstaden, över arrendet där han fortsätter tillverkningen ännu några år.

Ny ägare träder in.

1912 köper Klas Emil Larsson Odds kvarn efter Eklundhs dödsbo.
Nu börjar en ny epok där Odds kvarn stannar inom släkten.

1929 – 1974 tar Klas Emil Larssons son över ägarskapet.

1974 tar Tomas Larsson, sonson till Klas Emil Larson, över verksamheten på Odds kvarn som ägare.
1972 bygger han den nuvarande kvarnbutiken som invigdes 1973. Med butiken växer en ny verksamhet fram med huvudsaklig försäljning är förnödenheter inom bränslepellets, trädgård, jord- & lantbruk men har på senare år expanderat med ett brett sortiment inom trädgård, byggmaterial och järnvaror.
1978 bygger han den välbehövliga lagerbyggnaden och slutligen 1986 en tork.

2020 tar Tomas systerson Karl Philip Pettersson över verksamheten.
Fortfarande mals det på i den gamla kvarnen.

Gamla sågen
Karl Larsson utanför kvarnen

(bilder från sågen idag)

Stugan som Klas Emil Larsson bodde i
Lågt vattenstånd vid Ods Kvarn
Ramsågen Ods kvarn
Gamla sågen
Gamla sågen