Gå till innehåll

Storskiftet 1753-1754 och laga skiftet 1843-1850

Nedtecknat av Håkan Claesson

Vid skiftet av skogsmarken 1753-1754 finns enbart torpet Surströmmen på denna mark. Ågårds torp finns markerat på Ågårdens inägor. Även Fagerrydet (Storegårdens ryttartorp) finns med på kartan.

Följande gårdar ingår i skifteslaget:
- Borrarp (Litt A på kartan, ägare Georg Adolph Ruthenschiöld)
- Hökåsen (Litt B, ägare Georg Adolph Ruthenschiöld)
- Ågården (Litt C) , ägare Georg Adolph Ruthenschiöld
- Ekered Lillagården (Litt D, ägare Georg Adolph Ruthenschiöld)
- Ekered Storegården (Litt E, ägare Lars Gunnarsson, Bengt Hartwiksson, Comministern Herr Backe, Madame Christina Grundel, vardera ¼))
- Ekered Månsagården eller Håkansgården (Litt F, ägare Håkan Peterson och Anders Larsson)
- Ekered Kronogården (Litt G, kronogård)
- Torp Västergården (Litt H, ägare kyrkoherden herr Johan Uddman i Dalstorp ½, Jonas Simonsson i Harwered ¼ och Linnart Andersson i Torp ¼ )
- Torp Östergården (Litt I, kronogård)
- Högaberg (Litt K)

Kartbilden är rätt komplicerad även efter detta skifte vad gäller de olika gårdarnas ägor. Borrarp, Hökåsen, Ågården och Ekered Lillagården ägs samtliga av Georg Adolf Rutensköld. Dessa gårdar fortsätter att ha inbördes samfälld skogsmark. Vissa mindre områden t ex i Bokhultet förblir samfälld mellan 2 eller 3 gårdar. Och insprängd i skogsmarken ligger inägor kvar som öar. Vad gäller Månsagården skiftas skogsmarken mellan de två ägarna, medan de övriga gårdarna inte skiftas ner till de olika delägarna.

Under tiden fram till det laga skiftet 1850 har en mängd torp och backstugor uppstått, många av dem på den mark som är samfälld för Borrarp, Hökåsen, Ågården och Lillegården. De har bl a i husförhörslängderna ansetts lyda under Borrarp. (Hökhult, Måleks torp, Gaståsatorpet, Stockens kvarn, Skephult, Kavlåsatorpet, Bergatorpet. Även Ågårdstorpet och Surströmmatorpet anges ligga på den samfällda marken. Se sid 182 i skifteshandlingarna 1850)

Vid laga skiftet 1850 sker stora ändringar av gränserna från 1754. Borrarps, Hökåsens och Ågårdens inägor ingår inte i skiftet mer än att visst ägoutbyte sker för att räta ut gränser.
- Torp Västergården, 2 delar (Litt AI resp AII på kartan)
- Torp Östergården, 2 delar (Litt BI resp BII)
- Borrarp (Litt C)
- Hökåsen (Litt D)
- Ågården (Litt E)
- Lillegården (Litt F)
- Kronogården, 2 delar (Litt GI resp GII)
- Månsagården, 2 delar (Litt HI resp HII)
- Storegården, 4 delar (Litt I I, I II, I III resp I IV)
- Boarp Södergården (Litt H)
- Kronojorden (Litt L)
- Månsagårdens ryttartorp (Litt M)
- Storegårdens soldattorp (Litt N)
- Torp Västergårdens soldattorp (Liit O)