Gå till innehåll

Fanjunkare Herman Dahlheim (1862-1939)

Fanjunkare Herman Dahlheim (1862-1939) som tog sitt efternamn efter Dalstorp.
Han föddes på Källerås och tog värvning vid Älvsborgs regemente i Fristad. På detta blev han underofficer och sergeant och befordrades sedermera till fanjunkare vilket var den högsta tjänstegraden för den som inte hade studentexamen.

Han byggde det här huset som han kallade Lövholmen.

När han uppnått pensionsåldern kom han att engagera sig i kommunala frågor. Dahlheim ansågs ha stora kunskaper på flera områden, men det var inte så märkligt då han jämfört med de flesta vistades och fick kunskap utanför socknen.

Överallt där Fanjunkarn var med rådde militärisk ordning och reda.

(uppgift från Arne Inhammar)