Gå till innehåll

Borrås skåra

Drygt 1 timmes bilväg från Dalstorp når man Borrås skåra i Varbergs kommun, Halland. En mycket intressant plats både geologiskt och kulturhistoriskt, en plats där fantasin kan flöda.

Borrås skåra är en 10 meter djup och 1-2 meter bred bergsskåra i närheten av Väröbacka. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning, kanske en kombination av bägge.

Bergväggarna är knottriga och räfflade och anses vara vittringsytor från perioden Krita, för omkring 100 miljoner år sedan eller mer. Det gäller bergytorna, själva skåran har vittrat längre tid än så, den anses vara äldre än den mesozoiska eran (som indelas i perioderna Krita, Jura och Trias) och som omfattar perioden för 65 till 230 miljoner år sedan.

Nere i skåran är bergets yta knottrig och ojämn vilket tyder på vittringsprocesser som, med tanke på bildningens omfattning, pågått under mycket lång tid, många tiotals miljoner år. Därtill har skårans öppna läge nära havet medfört att vågorna spolat ut det lösa material som funnits i klyftan.
Ett väghinder i form av ett fastkilat stenblock måste man passera under för att komma ut på andra sidan sett från där man startade, men sedan kan man som kontrast strax kliva upp på berget med den vackra utsikten över Väröområdet.

I omgivningarna finns flera små blockformade grottor: Knektahålan, Borrås kammare och Borråshålet.

Ringhals kärnkraftverk och massafabriken Södra Cell Värö kan man se från berget. Ringhals endast i form av en hög skorsten vid Ringhals 1 men ”Värö Bruk” kan man se mer av. Fast det är nog inte det man söker blicken mot i första hand utan landskapet som sådant och kanske en glimt av havet, Kattegatt. Medhavd fikakorg kan med fördel länsas på plats där på berget.

Fornminnesregistret beskrivs bland annat en offerplats i klippväggen det så kallade Pengahålet och ”på högsta bergspitsarne stenrör med uppresta stolpar  uti ett hjul på till att afskräma Örnen, Fårahjordarnas Fiende”. Örnskrämman finns inte kvar men stigen genom skåran leder upp till en utsiktspunkt.
I klyftans NÖ bergvägg, 40 m från dess NV mynning är:2) Offerplats, i form av en skålformig fördjupning, 140x10 cm stoch 17 cm dj. Den är belägen 1.35 m över markytan. Vid 1965 årsinventering fann man 96 öre i småmynt i fördjupningen.
I NV delen avskåran finns ”skottgluggar” riktade mot sjön (naturbildningar).
Enligt Dnr 1899/75: …” på högsta bergspitsarne stenrör meduppresta stolpar uti ett hjul på till att afskräma Örnen, fårahjordnarnes Fiende”.

Enligt folktro så låg här en fornborg under järnåldern men det finns inget som tyder på det, däremot finns spår efter en hängdvall/gropvall för djur.

När man gick genom klyftan skulleman offra en slant i den skålformiga fördjupningen. Då kunde man utan risk gå under det fastkilade stenblocket, som annars skullefall ned på en. Stenen hålls fast av ett sidenband. Den kommer att ramla ned på den som sist går under stenen.

”Förr i tiden fick folk i bygden visa sitt mod genom att hoppa över helvetesgapet. Brudgummarna skulle till exempel hoppa med sin brud i famnen över skåran för att visa att de kunde ta hand om sin nya fru.  Det sägs också att drängar som sökte anställning var tvungna att hoppa över för att visa att de var rätt man för jobbet. (OBS! Detta rekommenderas inte)”

Värdeomdöme: Borgås med Borrås skåra har ett högt geovetenskapligt värde som typlokal för en prekretaceisk relief i den västsvenska urbergsgnejsen. Borrås skåra ger genom sin särpräglade utformning möjligheter till spännande och fantasieggande naturupplevelser och har därmed ett högt rekreativt värde. Det kulturhistoriska värdet är även det betydelsefullt med en historik och en rad sägner med koppling till Borrås skåra.

Borrås Skåra Google Maps