Gå till innehåll

Gerda Lundh blir lärare i Dalstorp

Till sist så blev Gerda Lundh lärare i Dalstorp, efter lite om och men.

Så här berättar Arne Inhammar om turerna kring tillsättande av lärare i Dalstorp 1932; 
 
Ett lärarval i Dalstorp 1928 kom att figurera i Göteborgs-Posten under rubriken ”Lärarplatser på entreprenad” och detta citerades också av Svensk Lärartidning. Det gällde valet av en småskolelärarinna till Dalstorps östra småskola efter Hanna Arvidsson. 
 
Vid valet fick fröken Elisabeth Ekner 228 röster och Gerda Lundh 205 röster. Göteborgs-Posten nämnde om en besvärsskrift till Göteborgs domkapitel med anmärkningar mot valproceduren och den agitation som föregått valet. Skolrådets vice ordförande Klas Nilsson skulle efter samförstånd hävdat att fröken Ekner nöjer sig med mindre lön än de fastställda minilönerna. Sålunda  skulle det ha varit ett köpslående om lärarinneplatsen. Valet skulle ha varit olagligt på grund av att förslaget inte var fulltaligt och inte underställts skolrådets prövning. 
 
Som försvar för att utse Elisabet Ekner hävdades att hon bodde i eget hem och var ett socknens barn med fullt hederlig vandel. Detta att hon inte deltagit i ungdomens nöjesliv och för vilket hon klandrats för högfärdig tolkade man som dygd. Man ville unna en egen sockenbo något företräde framför en stadsbo och menade att det var avund, skadeglädje och oppositionslystnad som tycket annat och menade att det var bygdens ungherrar som skulle önska sig en annan lärarinna. 
 
Men till saken hörde också att då fröken Ekner bodde i eget hem försvann skoldistriktets skyldighet att hålla henne med bostad och fritt bränsle. Skulle man tvingas  reparera lärarinnebostaden skulle det kosta 3000 kronor.
 
I Svensk Lärartidning hade påpekats oegentligheter på sina håll vid lärarval som tydligen satts i system och påpekade vikten att anföra besvär för att skolråd och kyrkostämmor ska förstå att gällande lagar ska efterlevas.
 
Göteborgs domkapitel lämnade besvären över lärarvalet i Dalstorp utan åtgärd.
 
Men 1932 valdes Gerda Lundh till lärarinna vid Västra småskolan och hon var verksam i 33 år fram till 1965.
Klass-2-3-1947-48.jpg
Gerda Lundh med sin klass 2-3 1947-48