Gå till innehåll

Ett rallaruppträde

Ett rallaruppträde inträffade i Nittorp 1902.
 
Det var några rallare vid bygget av Borås-Alvesta järnväg med Karl Axel Fredlund från Stockholm i spetsen som hade besökt Gölingstorps gästgivaregård och där inmundigat mängder av spirituosa.
 
I Nittorp slog Fredlund in ett fönster i en ladugård på Nygården. Därefter fortsatte det mindre trevliga sällskapet sin vandring till Gisslarp Norrgården.
Där gick Fredlund och en kamrat till hemmansägare Salomon Olsson och förklarade att de ville tillbringa natten där.
Fredlund och hans kamrat som hade brännvin med sig började supa och skråla och uppförde sig på ett våldsamt sätt att Salomon Olsson och hans husfolk blev alldeles förskräckta. Fredlund hotade en dotter med kniv. Även mot ett par grannar uppträdde Fredlund på ett hotfullt sätt. Först på eftermiddagen följande dag fann fridstörarna för gott att avlägsna sig och de drog sig vidare för att köpa mera brännvin.
 
Vid rättegången uppgav Fredlund att han varit så full att han alldeles förlorat minnet av vad han tagit sig till. Men han medgav att han hade dåligt ölsinne och att det var sannolikt att han uppfört dig mindre väl. Salomon Olssons berättelse om hur han levt rövare hos dem liksom de i målet hörda vittnen ville han inte heller bestrida. Fredlund hade tidigare aldrig blivit straffad.
Domen blev en månad och femton dagars fängelse för hemfridsbrott och hot med livsfarligt vapen, samt att böta 100 kronor till kronan.
 
(Berättat av Arne Inhammar)