Gå till innehåll

Olofstorp – Olatorp

Ca 1840-1866 ett torp, sedan gård.

Torpet Olofstorp finns med på skifteskartan 1850, positionen är ungefär samma som idag (nu Olastorp)
Genom hemmansklyvning av Torp Västergården 1866 blir Olofstorp en självständig gård.
Även före 1850 låg detta torp på Torp Västergårdens mark.

Lennart Hultins föräldragård.
Här växte Lennart upp med sina föräldrar Ragnar och Anna Hultin. Lennart behöll gården ända fram till sin död 2021.
Lennart, gift med Märta, var mina grannar och lät bygga "Björkliden" 1959, då de var nygifta, med hjälp av Lennarts brors byggfirma.
Lennart gjorde dagliga turer upp till föräldragården, en gård som måste betytt väldigt mycket för honom.

Än i skrivandets stund visar gården som är vackert placerad på en höjd alla de nödvändigheter som en gång i tiden behövdes på en gård. Boningshus för att bo bra. Ladugård för djur, foder, säd, och maskiner. Såg för att kunna såga virke från skogen. Tvättstuga att koka tvätt. Verkstad för snickerier och reparation. Ja, och inte förglömma uthus för de naturliga behoven.
Här var nog ändå gott att leva trots den magra jorden omkring Dalstorp, trots slit och hårt arbete.

Det är sådana här platser som kan ge en perspektiv på livet.

 

Boningshuset
Boningshuset
Ladugården
Sågen vid ladugården
Tvättstugan
Verkstaden