Gå till innehåll

En dam kom fram till mig på ICA och undrade om jag visste vad det var för ladugårdsgrund som dolde sig bland buskar och träd på ängen vid infarten Kvarnvägen nedanför Martin Måhlins nybyggda hus. 

Som tur är finns det några äldre som är uppvuxna i Dalstorp. Jag frågade Tomas Larsson nere på Oset, han borde nog veta. Ja, inte var det ladugården på Oset, den låg där Tomas lät bygga upp vägstationen och silon. Nej den aktuella grunden vid infarten tillhörde Vik, deras ägor gränsande med Oset. 

Nu är lantbruket Vik nedlagt för länge sen, marken styckade och bebyggd men bostadshus. Så Viks gamla ladugårdsgrund ligger lite i det fördolda, lite bortglömd, men lite som ett monument av flydda tider, ett monument som kämpar mot naturens kraft att dölja ett förgånget.